JAK DZIAŁA ,,SYSTEM”? (PONOWNIE KU PRZESTRODZE)

Cały system został (…) tak zaprogramowany, żeby uruchomić wszelkie niskie pobudki drzemiące w uczniach (…) zamieniające ciekawe świata, otwarte i kreatywne dzieci w nieufne, zdyscyplinowane, egoistyczne korposzczury, podporządkowujące się narzuconym schematom i hierarchiom, pokornie pnące się po szczeblach szkolnej kariery i rezygnujące z wolności, niezdolne do krytycyzmu i współdziałania koniecznego, by stawiać opór rzeczywistości lub przedsięwziąć nieprzewidziane w systemie działanie, a nawet zaangażować się w cokolwiek, co wychodzi poza schemat robienia kariery i osobistej korzyści (…) Korposzczury mogą tyrać i tworzyć podstawy swojej konsumpcji, ale nie będę się wychylały z dzikimi pomysłami ani udzielały dla wspólnego dobra. Wyuczona bezsilność, samotność i interesowność zamyka im drogę do takiego działania.

Podstawówka produkuje gimnazjalistę, gimnazjum – licealistę, liceum – studenta, studia – pracownika. Jeżeli na boku, pokątnie powstaje szczęśliwy człowiek, obywatel, członek społeczeństwa, dzieje się to na przekór systemowi. Ale jest to rzadkie, bo ukryta ideologia systemu wciąż powtarza, że ,,pokorne cielę dwie matki ssie”.

Jacek Żakowski, Gazeta Wyborcza 12-13.04.2014

Zostaw komentarz